1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Słowiński Zakątek Łukasz Taryma z siedzibą w Smołdzińskim Lesie 21D, 76-214 Smołdzino.


2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Słowiński Zakątek przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Słowiński Zakątek jest:

2.1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Słowiński Zakątek w związku z poniesioną przez Słowiński Zakątek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Słowiński Zakątek,

2.2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

2.3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Słowiński Zakątek przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Słowiński Zakątek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Słowiński Zakątek.


3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Słowiński Zakątek jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Słowiński Zakątek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

3.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.


4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Słowiński Zakątek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

4.1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

4.2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

4.3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.


5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

5.1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Słowiński Zakątek lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

5.2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

5.3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.


6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Słowiński Zakątek. Ponadto, Słowiński Zakątek udostępnia adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Słowiński Zakątek z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Słowiński Zakątek jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Słowiński Zakątek zawarcie umowy o usługi hotelarskie.


9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Słowiński Zakątek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Formularze kontaktowe na stronie www

1. Dane zbierane przez formularze kontaktowe na stronie www.slowinskizakatek.pl to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

2. Dane wpisywane w formularze będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rezerwację.

3. Podanie danych w formularzach jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (e-mail) jak również brak zgody na przetwarzanie podanych danych uniemożliwi wysłanie formularza i w konsekwencji odpowiedź na zadane pytanie.

4. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przechowywanie.